programe școlare
Programa școlară pentru  clasele V-VIII, aprobată prin  OMEN nr. 3393/28.02.2017
Programa școlară pentru clasele  IX – XII aprobate prin OMECI nr.  5099/09.09.2009  link